Leserskribent Maria Hals Eilertsen. Leserskribent Maria Hals Eilertsen. Foto: Theis Roksvåg Pedersen

Industri på våtmark et grønt tiltak?