Hagen kjører på i sin velkjente stil – litt humoristisk, avvæpnende, lett harselerende og underholdende. Dessverre er temaene Hagen berører alt annet enn dette, og fortjener derfor en motstemme.

Hagen drar frem flere generelle eksempler på at han er møtt med taushet eller latterliggjøring som hersketeknikker, og som konkrete eksempler trekker han frem både vaksiner og NATO. De fleste leserne er formodentlig kjent med Hagens standpunkter her.

Hagen beskriver Geert Vanden Bossche som «en av verdens fremste vaksine-eksperter» (for øvrig et velkjent retorisk grep når man ønsker å opphøye sine kilder). Bossche er riktig nok virolog, men det er ingen ting som tyder på at han er en av de fremste. Hans påstander fra 2021 som Hagen refererer til er kraftig imøtegått av blant annet norske, franske og italienske faktasjekkere, og vår egen vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved UiO er heller ikke spesielt imponert. Kanskje Hagen skal ta seg bryet å sjekke hele bredden av argumenter før han kategorisk lar seg forføre av påstander som støtter opp under egen forutinntatthet. Bossche sine påstander er ikke forskningsbasert, og hans påstander står seg dårlig også i dag.

Det kan være litt krevende å lese Hagens innlegg seriøst all den tid han ønsker å nærmest ansvarliggjøre lokale ordførerkandidater for NATOs bombing i Libya. Hvorfor det er relevant vet kanskje bare Hagen selv. Hvorfor Hagen harselerer med en kompistur til Brussel er også krevende å skjønne relevansen bak. Det hele fremstår som en ordsalat uten særlig substans ut over å tilkjennegi Hagens velkjente tro på konspirasjoner.

Selv ha jeg aldri hørt uttrykket «brickwall» i en slik sammenheng før, selv om jeg har barn som har vokst opp i Lyngdal. Det kan jo selvsagt være meg som ikke har vært oppdatert på ungdommens sjargonger, men tror selv jeg har vært ganske tett på barna mine.

Derimot tror jeg at dersom jeg hadde vært en vaksinefornekter, generelt konspirasjonstroende, Pride-motstander og skeptisk til autoriteter, så hadde kanskje også mine barn introdusert meg for «brickwall».

Kanskje skal Hagen spørre seg selv hvorfor han blir møtt med taushet – både av egne barn og politikere.

Med inkluderende hilsen

Ørjan Skarning Andersen

Kanskje skal Hagen spørre seg selv hvorfor han blir møtt med taushet – både av egne barn og politikere.