Tvilsomt innlegg

Etter å ha skrytt uhemma i artikkel etter artikkel om hvor gedigen bygging av batterifabrikken blir, med hundrevis av nye arbeidsplasser, støttebedrifter, betydelig pendling fra Farsunds nabokommuner, boligutbygging og stor utvidelse av infrastruktur og betydelig flere anløp i vår havn, kommer ordførerne i Lister med et leserinnlegg 6. november i avisen der de påstår at dette vil føre til økt mangfold av dyrearter i distriktet. Ifølge FN er arealbruk den viktigste årsaken til en dyre-utryddelse vi ikke har sett paralleller til siden vi ble truffet av en meteoritt for ca 65 mill. år siden.

Den innledende studien det refereres til i innlegget fra ordførerne er utredninger som enda er under arbeid og ikke har vært ute på høring. (Opplyst i mail fra Sweco AS, som utfører studien) Og som vi ikke kan få innsyn i. De sier så fint «Verken utbygger, kommunen, regionale myndigheter eller innbyggerne vil akseptere en løsning som ikke tar hensyn til naturverdiene på en god måte.»

Skal innbyggere kunne vurdere dette hensynet, må ordfører Abrahamsen forklare oss hvordan det som til nå har redusert økosystemer med tilnærmet 50 prosent på kloden skal føre til det diametralt motsatt på Listalandet...

Maria Hals Eilertsen

Les hele saken med abonnement