Hausvik industriområde igjen. Hva har vi beboere som bor i nærheten av Hausvik industriområde gjort galt siden ordføreren arbeider aktivt med å bryte ned oss psykisk med enda et nytt innspill med å plassere en 300 meter høy vindturbin i kommunens sydligste område?

Formannskapet, med unntak av Frp sa ja til nok en utredning for industriområdet. Har dere glemt hva dere gikk inn for før jul da dere inngikk en intensjonsavtale med Hausvik Energy Yard (HEYAS), der de skal legge frem en konsekvensanalyse for mulig kjøp / leie av området, med forslag til ny reguleringsplan for Håvåsen som bakteppe?

Har formannskapet glemt at kommunestyret sa nei til vindmøller på land i Lyngdal kommune i 2019 og at ordføreren fikk med seg mange andre ordførere i landet til å si nei til vindmøller på land?

Har ordføreren glemt at Lyngdal kommune søkte Statsforvalteren om å få status som turistkommune?

Har ordføreren og formannskapet glemt at kommunen sa ja til regulering til fritidsbebyggelse i området like ved Hausvik industriområde?

Har formannskapet glemt at Hausvik fort, som er verneområde, er nærmeste nabo?

Har ordføreren glemt på hvor mye penger hytteeierne og turistene i kommunen legger igjen i handel, service og fornøyelser i kommunen og hvor mange arbeidsplasser dette skaper innen handel og næring?

Har ordføreren og formannskapet glemt kommuneplanen 2023-2033 som ble enstemmig godkjent i fjor, med tanke på lokalsamfunn og legge til rette for båtturisme?

Hvem setter opp en fem meter høy klessnor i hagen rett foran uteplassen der familie og venner sitter for å nyte ettermiddag- og kveldssola, og på denne snora henger plastsekker som blafrer i vinden og gir støy og variabel skyggeeffekt?

Hvorfor vil dere brutalt drepe havørnparet som hekker på Vedefjellet?

Vi som bor og betaler skatt til kommunen og våre hytteturister ønsker et svar fra ordføreren hvorfor han nå ha begynt å bære nag til oss her på Austadhalvøya.

Nei, godt det er lokalvalg om seks måneder så Lyngdal kommune kan utvikle seg i takt med naturen, innbyggere og turistene, ikke i utakt slik det nå skjer.

Ettermælet til avtroppende ordfører blir neppe positivt etter den naturfiendtlige og turistfiendtlige handlingene han nå styrer. Jeg var medlem i Høyre men meldte meg ut i protest.

Sigurd Myhre