I Orwells «Animal farm» styrer grisene egenrådig fordi «alle dyr er like, men noen er likere enn andre». Ofte lurer jeg på om mange forstår eller setter seg inn i hva de leser, eller bare later som og foretar «kirsebærplukking» der det ønskverdige fremheves og det uønskede ignoreres. De fleste kristne, enten de definerer seg som personlige eller «julaften-kristne», har aldri lest Bibelen. Samme med muslimer, de aner ikke hva Koranen inneholder, og sånn går no dagan uten å gå videre.

De fleste kristne, enten de definerer seg som personlige eller «julaften-kristne», har aldri lest Bibelen.

Rogn påstår 8. november at pluralisme, trosfrihet, pressefrihet, menneskeverd m.m. står sterkest der det er bygget på kristen kulturarv (noen er jo tross alt litt likere enn andre), men da plukkes det kirsebær på Google som det passer. Det er en sannhet med store modifikasjoner der seierherrene dikterte historien, og det var dårlige vilkår for ovennevnte helt til vår tid.

Leserskribenten: Larry Skaar. Foto: privat

Likedan, hvem som lærte oss tilgivelse, likeverd og annet Rogn nevner, er nok mer omfattende enn som så (pluss dette med liv og lære). På Jesu tid florerte det av ulike predikanter og følgere, og til enhver tid har alle kulturer vært omgitt av både religiøse og sekulære mentorer, filosofer og tenkere. Gjensidighetsprinsippet (Den gyldne regel) finnes omtrent i alle religioner og livssyn lenge før Jesus, så det er ikke én enkelt person som har monopol eller opphavsrett til godhet, barmhjertighet, nestekjærlighet, rettferdighet osv. Dette er universelt der tanker er fremført, imøtegått, diskutert og videreutviklet på kryss og tvers gjennom tidene, for der alle tenker likt tenker ingen, og mye av våre demokratiske ordninger og systemer i dag kom ikke før etter verdenskrigene.

Tanker og idéer endrer seg i takt med de skiftende tider sa statsminister Michelsen i 1924, og det har kristne og kirken også. Ting er ikke statisk dogmatisk, og kun dumme og døde skifter ikke mening - som kjerringer mot strømmen.

Kong Harald sa nordmenn tror på Gud, Allah, altet eller intet, og i demokratiet er det rom for dem alle, men ikke kun den ene kategorien og dens premisser som alle andre må rette seg etter. Det er stor forskjell på å PÅVIRKE og PÅTVINGE.

Verken Rogn eller jeg kan si noe om sosial, juridisk, økonomisk eller annen utvikling hvis vikingkongene ikke hadde tvangsinnført kristendom, det blir kontrafaktisk historie (som hvordan ville Europa vært om Hitler ikke var født). Derfor kan han heller ikke hevde at jeg har det bra ene og alene på grunn av Bibelen, det blir bare hypoteser og påstander vi aldri får svar på, for vi kunne muligens hatt det bedre på mange områder.

Det vi derimot på faktagrunnlag kan si nå, der vi har utviklet vår moderne rettspraksis, innsikt, kunnskap, sosiale ordninger osv., er at det ville vært et nokså dystert og urettferdig samfunn om mange av Bibelens lover, straffemetoder, normer og skikker skulle være grunnlaget i dag - noe de som evner og gidder å lese den nok vil være enig i.

Demokratiet er nytt, skjørt og fullt av svakheter, og for at det skal fungere er du til enhver tid avhengig av det svakeste ledd – folket! Det forutsetter stor andel aktive, kritiske og opplyste deltagere, men når mange ikke aner hvem statsministeren er og mer opptatt av å operere Dolly Duck-lepper og blogge-idioti herfra til månen, så er det bekymringsverdig.

Det er uhyre viktig at en stat bygges på maktfordeling, står for prinsipper, adskilt fra religion, at opplæring og forståelse av demokratiet handler om evige kompromisser og ikke egne premisser, og med rom for de som ikke nødvendigvis er i flertall med andre meninger, væremåte, tro osv. Men tydeligvis er det vanskelig for mange, som selv snakker varmt om demokrati og pluralisme, at ting ikke blir på deres premisser, og verken Bibelen eller Koranen er særlig demokratiske.

Mange samfunn har en annen eller ingen religion og klarer seg utmerket, og vår nordiske samfunnsmodell er et resultat av mange faktorer der kristendommen også har vært med og formet på godt og vondt. Men selve staten skal ikke være et teokrati, for det er slutten for demokratiet og velkommen til «Animal farm».

Larry Skaar