Jeg ser at barneministeren Kjersti Toppe er alvorlig bekymret over den voksende barnekriminaliteten. Hun sier: «Dette er så alvorlig at hun sover dårligere om natten».

For barn under 15 år er det en økning på 36 prosent fra 2022–2023. På våre ungdomsskoler her i området rapporteres det om økt mobbing og vold, ja til og med bruk av narkotika. Jeg synes det er veldig trist at det skal være slik for våre kjære ungdommer. Hva kan årsakene være? Det er sikkert mange, men hva med for eksempel den store tilgang på vold i media og mobiltelefoner eller økende gjengkriminalitet? Selv om de er få, kan de ha en svært negativ påvirkning på andre.

Hva kan gjøres? Som et eksempel kan jeg huske at for en del år tilbake, hang det fremst i klasserommet en plansje av de 10 bud og et stort kart over Israel. Hver time så å si, kunne jeg bli minnet om budene som en god veiviser for livet. De var gitt av Gud på Sinai. Kartet over Israel skulle vise hvor de store begivenhetene fant sted, og at det som stod i Bibelen var både virkelig og sant. Dessuten var det to timer pr. uke med kristendom.

Mesteparten av dette er borte fra skolen i dag. Våre barn og unge famler rundt og vet ofte ikke hva som er rett eller galt. Vi får nye lover som strider mot vår kristne arv og fører vill.

Våre barn og unge famler rundt og vet ofte ikke hva som er rett eller galt.

Skal vi kjøre bil, må vi lære trafikkreglene – og kjøre etter dem, ellers blir det kaos i trafikken.

Det samme gjelder for livene våre, vi må lære og leve etter Guds gode veiledning. Derfor kom Jesus for å vise oss den rette og sanne vei og gi oss vilje og mot til å følge ham. Men skulle vi gå feil, får vi alltid komme tilbake, be om tilgivelse og begynne på nytt. Dette er veien både for unge og eldre også i dag.

La oss be for våre ungdommer.

Med vennlig hilsen

Tor Øystein Holm