Når EØS råder over NAV må det gå veldig galt!

NAV-skandalen har vist det som vi burde ha forstått for lenge siden – nemlig at norsk selvråderett er sterkt svekket som en konsekvens av EØS-avtalen.

Ja, hvordan kunne NAV, norsk rettsvesen og våre politikere virkelig ha innbilt seg at det er norsk lov som gjelder – også i det som vi nå står overfor?

Det har funnet sted en utidig rettsforfølgelse som har gått ut over vanlige folk. Ja, noen har til og med blitt dømt og har måttet sone.

Krav om økonomiske tilbakebetalinger har det ikke manglet på. Uthengt som kriminelle, har mange måtte lide. Skandalen er stor!

I denne saken gjelder nemlig ikke norsk lov lenger. Norske myndigheter kan ikke sette betingelser for utbetalinger av velferdsgoder!

Det er ikke lenger våre folkevalgte som bestemmer. Det er EU!

Selvråderetten vår har gradvis blitt mindre og mindre – takket være alle EU-direktivene.

La oss håpe at kritikken av EØS-avtalen bare vil styrkes. Vi har merket oss misnøyen blant transportarbeiderne om at næringen er blitt ødelagt av østeuropeere som falbyr sine tjenester. Og det er bare enda ett eksempel. Det finnes flere.

Byggebransjen, nevner noen.

Over 11.000 direktiver har Norge akseptert. Ja, du leste riktig 11.000 direktiver!

Og ikke en (1) gang har det blitt lagt ned veto, slik Gro Harlem Brundtland i sin tid fikk det til å høres ut som nærmest kom til å skje ukentlig.

Er vi blinde?! Kan vi ikke se at dette er en fare for det norske demokratiet?
Hver gang EU sier «Hopp!», så hopper vi! EØS avtalen raserer norsk selvstyre!

Nei, nå må vi legge bort vår naivitet, og kalle «en spade for en spade».

Turid Qvale

Les hele saken med abonnement