Å snu domstolsreformen vil svekke barnas rettssikkerhet! 

«At Senterpartiet lider av blind reverseringsmani er ikke noe nytt» skriver Tage Pettersen (H) i dette leserinnlegget. Foto: Alexandra Indseth Langegard