Mening

Bygg for fremtiden!

foto
– Dette handler ikke om 110/90 km/t for utslippsreduksjon og miljø, men om sikkerhet, fleksibilitet og effektivitet, skriver Larry Skaar om ny E39 med firefelts vei. Illustrasjonen viser den planlagte nye broen nord for Kvelland i Lyngdal. Foto: Erik Teigen, Nye veier