Daglig opplever innbyggere i Agder ekskludering grunnet fysiske barrierer. Er du klar for å si ifra?

Av de mest kjente eksempler i Agder de siste årene, kan nevnes dagsturhyttene, universelt bygget, men at bare 4 av 25 har universell adkomst og dermed gjør det vanskelig for personer med dårlig førlighet, hjul eller barnevogn å komme frem, er derimot ikke mye å være stolt av.

Ny rutebilstasjon i Kristiansand, dekorativt ledelinjer men ikke funksjonelt, det førte til at blinde og svaksynte lot seg lede inn i en vegg.

Minner også om glassheisen i Arendal, ble bygget uten at kommunens rådgivende organ for funksjonshemmede var involvert fra starten, og at rullestolbrukere dermed ikke får oppleve den samme utsikten som andre, gir en opplevelse av at denne gruppen ikke har samme rett til likestilt deltakelse i samfunnet som andre.

Men hva med de daglige utfordringene i boområder, igjennom parker i våre byer, trappetrinn i adkomstveier og innganger til butikker stopper de med rullator og rullestol, slik at de flere ganger må gå og kjøre lange omveier for å komme frem.

Dette bekreftes også av en undersøkelse Sentio nylig har gjort for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som viser at 50 prosent av oss mener at samfunnet behandler personer med funksjonsnedsettelse som mindre verdt enn andre.

Det er høye tall, ikke minst når vi vet at over en sjettedel av oss har funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, og mange opplever daglig at samfunnet ikke er tilrettelagt for at vi skal kunne delta på lik linje med andre.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Agder (FFO) tror ikke manglende universell utforming skyldes ondskapsfulle hensikter, men gamle vaner som må endres. Derfor vil vi nå markere feil og hindringer i samfunnet med klistremerket: «404 – Universell utforming not found» Kampanjen starter 26. april.

Universell utforming handler om å tilrettelegge omgivelser, produkter og tjenester slik at alle kan bruke dem på en likeverdig måte. Det kan være alt fra trinnfri adkomst til bussen, oversiktlige og intuitive nettsider, til teksting av filmer. Vi trenger din hjelp til å utfordre gamle vaner og kreve en mer tilgjengelig verden for alle, uavhengig av våre ulikheter.

Når vi planlegger for universell utforming og dermed bryter ned barrierer og inkluderer alle, er det kanskje nødvendig for noen, men først og fremst er det bra for alle.

La oss sammen bygge et samfunn der alle kan delta på like vilkår. Det er på tide å protestere, og enda viktigere, det er på tide å handle.

Melvin Hjorth,

Leder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO-Agder

Det er på tide å protestere, og enda viktigere, det er på tide å handle.