– Dersom ikke Kvinesdal kommune kan ta seg råd til et bedre tilbud for flyktningene som vi har valgt å bosette her, bør vi si nei til å bosette nye flyktninger, skriver lærerne på Kvinesdal Voksenopplæring. – Dersom ikke Kvinesdal kommune kan ta seg råd til et bedre tilbud for flyktningene som vi har valgt å bosette her, bør vi si nei til å bosette nye flyktninger, skriver lærerne på Kvinesdal Voksenopplæring. Foto: Syda Productions/ Scanstockphoto

Bør Kvinesdal ta imot nye flyktninger?