Leserskribenten er ikke fornøyd med den nye ordningen med egen dunk for glass- og metallavfall, som daglig leder Lars Tjelland for Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal presenterte i avisen nylig. Leserskribenten er ikke fornøyd med den nye ordningen med egen dunk for glass- og metallavfall, som daglig leder Lars Tjelland for Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal presenterte i avisen nylig. Foto: Kjell Larsen, RFL

Dunker for glass og metall