Agder – et sted man flytter til, ikke fra

For ett år siden flytta jeg tilbake til Agder. Da hadde jeg bodd i Oslo i nesten åtte år for å studere og jobbe. Jeg flytta tilbake fordi jeg er glad i og trives i landsdelen vår. Og fordi det innenfor min profesjon som jurist er mulig å arbeide også utenfor de største byene.

Vi trenger at flere unge gjør som meg og flytter tilbake til Agder. For at det skal skje er vi avhengig av at det er mulig å få en karriere innenfor flere forskjellige sektorer også her.

Alt ligger til rette for Agder skal være en ledende på flere næringsområder. Vi har kompetansemiljøer, hvor UiA med fakultet både i Grimstad og i Kristiansand er særlig viktig. Vi har en rekke sterke klynger, som bidrar til kobling av beslektede næringer og kunnskapsmiljøer. Agder har også god tilgang på grønn, fornybar kraft. Beliggenheten vår mot Europa er også særlig viktig for eksportbasert virksomhet. Dette er kvaliteter som næringsliv og innbyggere på Agder har utnyttet i mange generasjoner - og det bør også fremtidens generasjoner dra nytte av.
Vi må spille på disse styrkene. For at Agder skal kunne være internasjonalt ledende på flere områder, må vi legge til rette for og arbeide systematisk for at offentlig myndigheter, næringsliv, innbyggere og kompetansehavere snakker med hverandre og spiller på lag. Vi må også innse at det som er bra for en del av Agder - er bra for alle egder!

Det må også bli tryggere å starte for seg selv, vi må stimulere til at flere av oss bruker av våre private midler på å investere og satse på gründervirksomheter og småbedrifter og ikke bare investere i eiendom. Og så må vi selvsagt satse ekstra på dem som satser på grønn innovasjon og verdiskapning.

Vi må skape mer i hele Agder, derfor må vi legge til rette for at mer av nyskapningen og innovasjonen skjer i innlandskommunene.

Venstre er på lag med dem som ønsker å skape noe i landsdelen vår, fordi vi er på lag med fremtiden.

Ingvild Wetrhus Thorsvik,

førstekandidat Agder Venstre

Les hele saken med abonnement