Alcoa, Aludyne, Truck og Maskin, ASCO og Einar Øgrey Farsund representerer bedrifter i Lundevågen innen aluminium, bildeler, logistikk og teknisk vedlikehold. Med et ansvar for mellom 600 og 700 familier føler vi både en forpliktelse og har en interesse av å kjempe sammen med lokalmiljøet for løsninger som ivaretar hele samfunnets helsebehov.

Nå sier vi tydelig ifra at vi er sterkt imot nedleggingen av Farsund legevakt.

Nå sier vi tydelig ifra at vi er sterkt imot nedleggingen av Farsund legevakt.

Våre bedrifter jobber aktivt med sikkerhet hver eneste dag for å unngå at ulykker skjer, men i dette ligger det også et ansvar for å være forberedt hvis en ulykke skulle skje. Legevakten i Farsund oppfattes av oss som et viktig element i vår totalberedskap og en trygghet både i arbeidstiden, da vi mange av oss har døgnkontinuerlig drift og aktivitet, og samfunnet for øvrig.

På vegne av våre bedrifter, men også på vegne av våre ansatte ber vi om at den lokale legevakten, og tilbudet den gir består.

Farsund legevakt representerer en viktig rolle som vår førsteskanse. Her kan vi få stilt den kritiske første diagnosen når selv sekunder utgjør en forskjell. Denne opplever vi som viktig når det handler om å tidlig få avklart hvilket sykehus eller avdeling den skadede skal sendes til, samt at det er god kommunikasjon som gjør at den videre helsehjelpen er optimal allerede ved mottak sykehuset hun/han blir sendt til. Ved skader kan man få tidlig hjelp som kan hindre/redusere varige mén eller man kan bli stabilisert før videre transport. I tillegg til dette så kan legevakten også opptre som en viktig ressurs ved større hendelser.

Blant de små grunnene finner vi respekt for folks tid i en sårbar situasjon. Lang reisevei er aldri ønsket når man føler seg utsatt. Det gjelder både for voksne og barn. Noe som banalt som rusk i øyet som vi ikke klarer å skylle ut kan bety to dagsverk i tapt arbeid hvis man skal sendes til Flekkefjord. Legevakten kan også gjøre vurderinger om en tur til Flekkefjord eller Kristiansand i det heletatt er nødvendig ved å for eksempel vurdere alvorligheten på en mindre skade.

Det er derfor med bekymring vi hører om forslaget om nedleggelse av legevakten i Farsund allerede i neste års budsjett. Og ber om at det i det minste gjøres en bred og god vurdering der alle impliserte blir hørt før man vedtar en nedleggelse med tilhørende flytting av tjenesten til Flekkefjord.

Slik det fremstår nå så synes vi det vil være en særdeles uklok beslutning og gir vår stemme til å bevare helsetilbudet som vi er avhengig av. Bevar legevakten i Farsund.

På vegne av selskapene Alcoa, Aludyne, Truck og Maskin, ASCO og Einar Øgrey Farsund:

Grethe Hindersland, Lill Hege Hals, Fredrik Olsson, Dag Buch, og Arne Marthinsen