De fleste vet at Lånekassen tilbyr stipend og lån til utdanning. Men visste du at nyutdannede lærere i hele landet kan få slettet en stor del av studielånet sitt?

Denne uken la regjeringen frem sin strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024-2030. Regjeringen vil videreføre ordningene med sletting av studielån for å bidra til at flere i hele landet vil ta en lærerutdanning og jobbe som lærer.

Visste du at nyutdannede lærere i hele landet kan få slettet en stor del av studielånet sitt?

Nyheten kommer samtidig med at mange unge sitter og vurderer hvilken utdanning de skal søke på og hva de skal bli. Hvis du vurderer læreryrket, kan det være kjekt å vite at du kan få slettet en betydelig del av studielånet ditt etter endt utdanning.

Ett av Lånekassens oppdrag er å sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på viktig og relevant kompetanse. Norge trenger lærere, og for å bidra til at flere velger læreryrket, har Lånekassen ordninger som gjør at nyutdannede lærere får slettet deler av studielånet. Hvor mye du kan få slettet, kommer an på hva du har studert og hvor du begynner å jobbe.

Skribenten: Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen. Foto: Karianne Nygård

Tar du for eksempel en femåring grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid og jobber som grunnskolelærer i tre år, kan du få slettet 106.000 kroner av studielånet ditt.

Har du i tillegg spesialisering innen realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk, kan du få slettet 50.000 ekstra, til sammen 156.000 kroner.

Og får du på toppen av dette lærerjobb i Nord-Norge, kan du få slettet enda mer: Til sammen inntil 211.000 kroner i hele Nord-Norge, og ytterligere inntil 50.000 kroner hvert år hvis du jobber i tiltakssonen, som består av Finnmark og utvalgte kommuner i Nord-Troms.

Tikker du av på alle de mulige ordningene, kan du få slettet inntil 361.000 kroner av studielånet ditt i løpet av tre år.

Dette må du vite:

Dette med sletting av studiegjeld for lærere kan oppleves som komplisert, men det holder egentlig at du vet tre ting:

· Lånekassen har ordninger som gjør at lærere kan få slettet deler av gjelden sin – uavhengig av hvor i Norge de bor.

· De som har studert fremmedspråk, realfag, samisk eller kvensk, kan få slettet mer. De som jobber i Nord-Norge, kan få slettet enda mer, spesielt i tiltakssonen lengst nord.

· Noen av ordningene har søknadsfrist ganske raskt etter fullført utdanning, så ikke vent med å sette deg inn i hvilke ordninger som kan gjelde for deg.

På Lånekassens nettsider har vi detaljert informasjon om de ulike ordningene. Om du kjenner noen som dette er aktuelt for, så tips dem gjerne! Og lykke til – både til dere som skal velge utdanningsretning og dere som er ferdig utdannet og skal i gang med arbeidslivet.

Anette Bjerke,

Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen