Valgkampen er i gang og flere viktige saker blir løftet fram.

Det er noe som påvirker våre oppvekst og levevilkår direkte. Det er forvaltningen av vår natur. Lister regionen har sett verdien av å ta vare på naturen. Men med høye strømpriser og press om å bygge ut mer kraft fra sentrale hold har det fått noen til å vakle i sine meninger.

Det leder meg til å ta «pennen fatt» å skrive. Jeg som mange andre opplever en «natursorg». Sorg over naturen som blir så brutalt brutt ned og ødelagt. Naturen er en av de mest verdifulle ressursene vi har for folkehelsen.

Det var nylig et innlegg i Nationen av Camilla Skjær Brugrand om naturvern. To av tre velgere sier at bevaring av natur er viktig for hva de skal stemme i lokalvalget til høsten. De hadde en «rødliste» for truede naturopplevelser» Det er fugleliv og naturlyder, frodig flora og yrende dyreliv, urørt natur, levende hav & fjord, nærnatur, gammelskog, kyst og strandsone, høsting på naturens premisser, stillhet og mørke, skigåing, årstider og snørike vintre. Mye av dette er nå truet gjennom industrialiseringen av vår natur.

Leserskribenten: Anne Britt Hovden, Hægebostad Senterparti. Foto: privat

Vindkraftplanen som ble skrotet i 2019 etter et knusende nederlag har blitt tatt opp fra skuffen igjen av Jonas Gahr Støre. Det pågår en massiv kampanje i media gjennom Norwea og Åslaug Haga. Det er en kamp om arealene våre og en nedbygging av natur i en fart som er skremmende.

Det blir lokket med mer penger for å få gjennomslag. Hva hjelper det vel med millioner i kommunekassa når livskvalitet til innbyggerne blir sterkt forringet? Naturen males i stykker og forvitres dag for dag der vindkraftanleggene står. Vi vil fortsatt se vill og vakker natur, ha stillhet og rene vann. Kommunene er forpliktet til å ta vare på LNF-områdene sine. Vindkraften vil skaffe oss flere problemer enn den løser. Forsøpling av mikroplast som legger seg i naturen, i bekker, vann og i våre jordsmonn som igjen går inn i næringskjedene. Ødeleggelsen av naturmangfoldet og økosystemet er den mest alvorlige krisen vi har.

Det står som en oppkonstruert og villet politikk å mangle strøm for å presse på for at vi skal fortsette å bygge ut mer kraft. Vi kan bygge ut hele landet og likevel mangle strøm. Så lenge proppen i badekaret er tatt ut kan vi fylle det opp i det uendelige uten at det gjør noe forskjell. Vi ligger i en bakevje som vi aldri kommer ut av før de kutter strømkablene og sier nei til sløsing på unyttige og kraftkrevende industri som for eksempel TikTok/ datalagring og elektrifisering av oljeplattformer fra land.

Så lenge proppen i badekaret er tatt ut kan vi fylle det opp i det uendelige uten at det gjør noe forskjell.

Det er statens oppgave å gi oss den strømmen vi trenger til rimelig pris. Var ikke løftet fra politikerne og NVE at det kun var snakk om noen få øres forskjell ved opprettelse av utenlandskablene, og at det ikke skulle være noe trussel for våre strømpriser og arbeidsplasser? På grunn av deres feilvurderinger så må «småfolket» og kommunene ødelegge enda mer natur? Det ligner nærmest en parodi.

Agder har bidratt i det store kraftbehovet gjennom storstilt vannkraftutbygging som igjen har ødelagt de store fjelldalene våre. Vi har også bygget ut vindkraft. Kraftproduksjon er ikke mitt fagfelt, men det må være noe elementært galt når de som produserer mest strøm, har ofret store naturarealer må betale den høyeste prisen på strøm. Vi har aldri hatt så mye vann i magasinene på lenge, men måtte likevel betale kr 125,1 øre i snittpris den 24.08.23. Resten av landet ligger i snitt på kr 27,8 til 34,7 øre. (Kilde: Å Strøm)

Vi bør stå samlet som region og forlange at vi får strømmen vår tilbake til en fornuftig pris. Vi finner oss ikke i å stå med lua i hånden for å få almisser for å klare å overleve mens kraften som vi selv har behov for «suser forbi oss» til kontinentet.

I all sin frekkhet så står de fram og forteller oss eventyrhistorier at vi må bygge ut enda mer kraft. Vi har nok kraft. Den blir sendt til EU. De har bundet oss til EUs energibyrå ACER og gjort handlingsrommet vårt vanskelig.

Siden kommunen har siste ordet så er det nå opp til velgerne å bestemme om de ønsker å ta vare på sin natur ved å velge partier som er tydelige på nei til utbygging av mer vindkraft.

Vennlig hilsen

Anne Britt Hovden,

Hægebostad Senterparti