Mening

Har covid-19 gjort samfunnet historieløst?

Leserskribenten: Tony Mathisen. Foto: Mona Wikøren