Mer om eiendomsskatten i Farsund kommune

Skollevollgården ble solgt med vilkår om at bygget måtte totalrenoveres etter store vannskader. Det er derfor jeg har forsøkt å forklare økonomisjefen at alle leiligheter må totalrenoveres, men hun vender bare det døve øret til. Hun sier at sakkyndig nemd har behandlet 370 takstklager, men hvorfor har ikke den fagkyndige nemda befart Skollevoldgården å sett på elendigheten? Er dette da en fagkyndig nemd?

Økonomisjefen har taksert alle mine seksjoner til kr. 1.234. 000,- uansett størrelse. Størrelsene er på 48, 68 og 96 kvadratmeter. Tidligere ble råleiligheter, som mine, på 48 kvadratmeter solgt for kr. 400. 000,- og leiligheter på 96 kvadratmeter for kr. 800.000,-Det vil si at taksten ligger over med henholdsvis kr. 834.000,- og kr. 434.000,- i forhold til salgssum. Dette er ikke annet enn horribelt.

Etter at jeg klaget sendte økonomisjefen innkrevingen på meg til innkasso. Jeg kontaktet inkassofirmaet og ikke lenge etter ble saken henlagt. Jeg anbefaler økonomisjefen å lære seg inkassoreglene, det trengs.

Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke økonomisjefen bruker skattetaksten av 26. februar 2018 som ble sendt meg av kommunen og som er benyttet tidligere? Det er denne som skal brukes!

I tillegg til innkrevingen av den horrible eiendomsskatten har jeg også fått innkreving av vann - og avløpsabonnement og renovasjon til tross for at kommunen har innrømmet at seksjonene er ubebolige og det ikke er innlagt vann og avløp etter at det gamle rørsystemet ble sanert. Er den økonomiske situasjonen for kommunen så prekær at de må behandle sine innbyggere på denne måten?

Jeg er eier av en lagerseksjon og her økte «kamerataksten» med 180 prosent og min privatbolig med 37 prosent. Takstgrunnlaget for lagerseksjonen ligger langt over kjøpesum.

Det blir nok innbyggerne i kommunen som til slutt må betale regningen til dette ubrukelige takstselskapet som kommunen har hyret inn.

Med vennlig hilsen

Takstingeniør

Arild Quale

Les hele saken med abonnement