I flere år har vi med jevne mellomrom fått høre om planer for store industrietableringer i Farsund. At det ikke har skjedd, skyldes neppe manglende innsats fra hverken ordfører eller andre som har involvert seg.

Farsund Høyre vil bidra til å skape nye arbeidsplasser ved å legge til rette for små og mellomstore bedrifter.  De små og mellomstore bedriftene (SMB) utgjør nemlig mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge, og 47 prosent av de ansatte i privat sektor. De står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i landet – nær 700 milliarder kroner.

Vi er stolte av bedriftene vi har i kommunen vår, uavhengig av størrelse og type næring. Flere av dem er ledende i Norge innenfor sitt fagfelt, og har store muligheter for videre vekst. Bredden og mangfoldet av bedrifter er en styrke som gir oss tro på fremtiden.

Bredden og mangfoldet av bedrifter er en styrke som gir oss tro på fremtiden.

Dersom vi ønsker at flere av våre utflytta ungdommer skal flytte hjem, er vi avhengig av et mangfoldig næringsliv, som har behov for ansatte med forskjellig type kompetanse.  -Ikke bare ingeniører til industrien, men også innen vekstnæringer som reiseliv, handel, service, helse, landbruk, bygg, kultur, underholdning, IT, markedsføring og en rekke nye jobber som vi i dag ikke kjenner til.

Farsund Høyre ønsker å tilrettelegge for små og mellomstore bedrifter og utnytte de fortrinnene som vi har knyttet til sjøen, naturen og kulturen vår. For å få dette til vil vi oppdatere planverk og reguleringer slik at de spiller på lag med vår egenart og gir en bærekraftig utvikling i kommunen.

Med vennlig hilsen

Odd Bjørn Rudlende og Pål Hals,

listekandidater, Farsund Høyre