Eiendomsskatt i Lyngdal

Det ser ut til at eiendomsskatt vil bli innført i Lyngdal kommune, dette på bakgrunn av den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i.

I Rødt Lyngdals valgprogram 2019-2023 foreslo vi å innføre eiendomsskatt, vi skrev følgende i programmet:

«Å innføre en eiendomsskatt med en sterk sosial profil, hvor bunnfradrag, ulike satser, ordninger for fritak, geografisk differensiering og andre tiltak brukes for å sikre at det er de som reelt har størst formue som bidrar mest. Hytter og fritidseiendommer skal ikke unntas eiendomsskatt.»

Hva skal til for at disse kriteriene blir hensyntatt dersom eiendomsskatten blir vedtatt? Ta kontakt med ditt parti. Forlang at eventuell kommende skatt gjøres sosialt rettferdig.

Med vennlig hilsen

Vilfred Barbala, Svein Thorsland og Torstein Vegge på vegne av Rødt Lyngdal

Les hele saken med abonnement