Norge avvikler velferdssamfunnet – Klimaplan 2021-2030

foto