God tannhelse uavhengig av vår klassetilhørighet, psykiske helse eller livssituasjon må defineres som en grunnleggende menneskerett i enhver velferdsstat, mener leserskribentene Anija M. Wormsen og Monica Celine Jacobsen. God tannhelse uavhengig av vår klassetilhørighet, psykiske helse eller livssituasjon må defineres som en grunnleggende menneskerett i enhver velferdsstat, mener leserskribentene Anija M. Wormsen og Monica Celine Jacobsen. Foto: SCANSTOCKPHOTO

Alle skal ha råd til å smile!