Det har nettopp vært folkeavstemming om storkommunen Kristiansand skal oppløses og tilsluttende kommuner igjen bli egne kommuner. Dette var en sak Sp presset på for å gjennomføre. Resultatet ble et knusende nederlag for partiet. Er det noe igjen i Agder som kan bidra til å gjenreise tilliten? Ja, og det er å beholde forsvarsevnen i Agder.

Nå er Senterpartiet, som har forsvarsministeren, i ferd med å tape all anseelse og troverdighet i Agder. Slik vi ser det, har partiet kun ett kort igjen, og det er å vise Agder og Sørlandet at det er vilje til å opprettholde en militær tilstedeværelse i landsdelen.

Dette kan gjøres ved å sørge for at infrastrukturen til et av våre beste militære anlegg, Kjevik, ikke blir avhendet.

Kjevik har forlegningskapasitet til 300 mann. I tillegg er det tilgang på skytebane, hangarer, flystripe og undervisningsfasiliteter. Kjevik har også en sentral beliggenhet i et viktig område. Når forsvarsministeren selv har gått ut i media og sagt at det er viktig å ta vare på infrastruktur og flyplasser med tanke på mottak av allierte, så virker det rart at dette ikke også skal gjelde for Kjevik.

Blir militær infrastruktur på Kjevik solgt eller avhendet, ligger fylket og landsdelen uten militær tilstedeværelse. Det er på tide at innbyggerne og politikerne våkner!

Heimevernet trenger et oppsetningssted i Agder. Kjevik har alt det som behøves. Avhendes infrastrukturen må nye fasiliteter skaffes til veie. Det blir en ekstra kostnad. Kjevik er allerede betalt av innbyggerne i Agder over skatteseddelen. Skal dette nå bare salderes med et pennestrøk for så å kreve ytterligere dekning for nye fasiliteter?

Flere kommisjonsrapporter og utredninger framhever viktigheten av et sterkt Heimevern som kan fungere både i fred og kriser og ivareta det territorielle ansvaret i krig. Er det ikke politisk evne og vilje til å beskytte denne delen av landet?

Regjeringens rasling med sablene for å avhende – selge? – Kjevik, blir rett og slett et hån mot de som nå har betalt for at det skal vøre synlig militær tilstedeværelse i fylket.

Når vi i tillegg tenker på all den kritiske infrastrukturen og kritisk samfunnsstruktur (KIKS) som er i Agder, virker det nesten uvirkelig at forsvarsanlegg og tilstedeværelse står i fare for å forsvinne. Og det i en tid hvor det raser en storkrig bare en times flytur fra Agder.

Det er sterke krefter på stortinget som jobber for ivaretagelse av militær tilstedeværelse i Agder, også lokale Sp-politikere. Men det virker ikke som de blir hørt av sine egne, av regjeringen. Og på spørsmål om fremtiden til blant annet Kjevik får de ikke svar.

Det er nesten ikke til å tro at regjeringen med forsvarsministeren (Sp) i spissen ikke klarer å gi et klart svar på hva planene er framover med tanke på Kjevik, militær infrastruktur og militær tilstedeværelse på Sørlandet.

I det hele tatt å vurdere avhending av et meget godt anlegg i en krisetid er svært uklokt.

Og til deg, forsvarsminister, dette skjer på din og Sp sin vakt!

Med vennlig hilsen,

Wenche Meinich-Bache

Fylkeskontakt Rogaland, Norsk Totalforsvars Forum