Overskriften her er hentet fra et av valgløftene som vi har for kommende 4-års periode.

Farsund skal være en god kommune å oppholde seg i enten du bor fast eller er på ferie her!

Det skal bo folk i hele kommunen – og da må vi legge til rette for å gjøre dette mulig.

Alle er like viktige og like mye verdt for samfunnet vårt.

Det skal bo folk i hele kommunen – og da må vi legge til rette for å gjøre dette mulig.

Våre 3 tettsteder er viktige samlingssteder og må gis løft slik at handel og kulturelle aktiviteter skal blomstre.

Farsund by yrer av liv om sommeren, mens i resten av året er det stille. En revitalisering må til og dette vil vi gjøre ved å rullere by- og gatebruksplan i et samspill mellom private huseiere, næringsdrivende, kommune og frivilligheten.

Vanse – har et stort potensial og mulighetene som finnes fra Tingvollen og Vanse stadion til sentrum og Selvaagparken, kan utvikles til et levende sentrum for alle aldersgrupper. Det finnes i dag ingen god Vanse-plan og vi trenger en sentrumsplan der det skapes gode levevilkår for mennesker, næring og der det amerikanske tilsnitt er et særpreg!

Stedsutviklingsprosjektet i Vestbygda som nå er 10-12 år gammelt trenger å evalueres og tas videre. Herunder vil vi starte utbygging av et regionalt kultur- og opplevelsessenter på Lista fyr – i pakt med stedets særegenheter.

Bygdesamfunnene og lokalmiljøer i Herad, Spind og nordvest Lista blir ofte glemte deler av vår kommune. Bygdelagene/velforeninger spiller en sentral rolle i disse deler av vår kommune, og dugnadsånden lever her. Forsamlingslokaler skaper samhold og lokal trivsel og er av stor betydning for å opprettholde bosetting. Disse må ikke glemmes – vi trenger dem alle!

Hele Farsund har et mangfold av Frivillighet, og det skal vi være takknemlige for.  Vi må underbygge og samhandle med det frivillige, slik at vi sammen styrker steder der folk samles og skaper samhold og entusiasme.

Vår natur er spesiell – fra stendene via stier, sykkelveier til skog- og fjellområder gis det friluftstilbud til de aller fleste. Adkomst, parkering og universell utforming, slik at de aller fleste har tilgang er viktig for kropp og sjel! Farsund Arbeiderparti er opptatt av gode opplevelser, som gir glede, lyst til å være her og igjen gir oss alle en god helse – mentalt og fysisk.

Våre kandidater vil jobbe aktivt for å la dette bli en realitet – Stem Arbeiderpartiet – og godt valg!

Arnt Abrahamsen

 Ordførerkandidat