Marin Elektro-saken

Det er trist og å lese på Facebook og i avisinnlegg angående Marine Elektros planer i Lundevågen. Spesielt trist er det at Trine Fladstad henges ut som «styggen sjøl». Trine Fladstad representerer alle oss som har protestert på utbyggingen og det blir derfor helt feil å angripe henne.

Vi protesterer ikke mot at Marine Elektro skal bygge et marint verksted og anlegg for fylling av bensin/ diesel. Vi har heller ingenting imot eier av Marine Elektro. Vår protest går på bygging av 3 stk. svære lagerhaller som det skal lagres 300 båter (100 i hver hall), svært nær boligfeltet.

Det gjentas til det kjedsommelige at ingen har krav på utsikt hvilke sikkert er helt rett etter loven, dog er det fremdeles tillatt å bruke fornuft og sette mennesket først.

Den største bekymring er brann i et slikt anlegg. Med 300 båter, flertallet av plast som er svært brennbart, og i tillegg store mengder bensin/ diesel på tankene, kan vi fort ha en svært alvorlig og utfordrende hendelse. Brann i et slikt anlegg vil utvikle seg svært raskt og utslipp av røyk og svært giftige gasser vil være enorm. Det vil ikke kun være oss «protestanter» som vil bli påvirket, hele Danefjell, Kjørestad og Sundsodden vil bli påvirket.

Spørsmål:

Har det vært laget risikovurderinger mht. brann, spredning, slukking, evakuering, etc.?

Har det vært kjørt modell-tester av anerkjent selskap på brann, utvikling og spredning til nærliggende boligområder?

Har Farsund brannvesen kapasitet til å håndtere en slik brann?

Har Farsund kommune laget evakuerings planer for en slik hendelse?

Vi husker vel alle engasjementet fra noen av våre politikere for å få fjernet en båt i opplag som var erklært miljøbombe (udokumentert) av dem. Dette er en langt mer alvorlig sak og når byggene er oppe kan de ikke bare taues bort.

Kjære politikere, det er ingen skam å snu.

Fridtjof Knutsen

Les hele saken med abonnement