«Vi ser ikke grunnlag for denne sammenligning»

Angående avisinnlegg i Lister 19/9 2019 side 10. «Vil avvise omregulering av turistanlegg, Bausje» av Svein Morten Havaas.

Det bør kanskje foreløpig legges til referatet/ artikkelen følgende:

Søknad om mulig fritak fra passusen om utleieplikt var formet og sendt Fylkesmannen i Agder for uttalelse. Kopi av søknad ble samtidig sendt Farsund kommune v/Bekkevold. Det ble ikke søkt i brevet om omregulering eller dispensasjon, men fritak fra pålegg om utleie av leilighetene.

Farsunds kommunes administrasjon har i sitt brev kommet med forslag om omregulering og henvist til prosjekter som Stave kolonihage og Hanangermona turistanlegg, og samtidig gitt avslag på videre behandling av «Bausje Turistanlegg». Vi ser ikke grunnlag for denne sammenligning.

Søknaden er adressert til Fylkesmannen og vi vil gjerne vente på tilbakemelding derfra før videre kommentarer.

Venter ett svar innen kort tid.

Videre ser vi gjerne at saken belyses nærmere i media.

Vi har gjennom tid fått mange spørsmål angående anlegget. Fremdrift og saksgang kan være greit å få belyst for allmenheten.

Med vennlig hilsen

For Bausje Turistanlegg

Karl Nesheim

Kåre Danielsen

Bausje 20. september 2019

Les hele saken med abonnement