I Lyngdal vil vi, men våger vi? Vi har alt, vi satser. Til og med en Forundringspark satsa vi på. Muligens flere var forundret, men tror alle håpet at det skulle gå bra. Det ble bråstopp. Kostnadsvekst stoppet dessverre prosjektet.

Så fikk jeg registrert at nå skal det utredes om nytt regionalt behandlingssenter i psykiatri. Da kommunen foreslo Bjørkebakkene, eller Forundringsparken, jublet jeg. Kanskje mest fordi jeg kjenner litt til dette. Og ingen har hatt flere timer i Bjørkebakkene, som jeg kaller det, enn meg! Jeg kjenner naturen og området best.

Da kommunen foreslo Bjørkebakkene, eller Forundringsparken, jublet jeg.

Når dette forslaget kom, er det ikke måte på alle forslag som kommer inn. Hva vi kan bruke det til. Det er mest så jeg blir oppgitt.

Hvorfor Bjørkebakkene som senter innen psykisk helse? Her er fem punkter:

1. Det ligger delvis sentralt, med natur rundt. Perfekt for slik senter.

2. Kort vei til strand, naturområde badeland, fysioterapeut osv.

3. Det er faktisk ikke kommunen som står for bygging og drift av kjempetilbud for de som har utfordringer i livet.

4. Den er beste plass for lage uteområde, for eksempel park med benker. Flott uteområde.

5. Et slikt senter utgjør en langtidsplan. Det kan bli flott behandling for brukere og tilfører mange arbeidsplasser.

Det som er underlig: Når et slikt forslag kom i avisen, og kommunen hadde foreslått areal, da kommer andre forslag. Da er det ikke måte på hvem som er på banen. Til og med Lyngdal By vil ikke ha det, og alternativene de kommer opp med viser bare at de ikke har peiling på behandling av psykisk helse.

Da tenker jeg mitt. Og det er to ting jeg henger meg opp i, og stiller spørsmål om.

1. Hvis det ble foreslått ett regionalt behandlingssenter for kreft, hadde alle forslag kommet da? Still gjerne også spørsmål om hjertesenter eller MS-behandling. Eller at det var foreslått å flytte Flekkefjord sykehus til Lyngdal? Lurer på hvor mange som hadde protestert da?

2. Det er vedtatt at det skal satses på behandling på psykisk helse. Med alle forslag som kommer, gir det meg bare ett svar: Vi vil ikke ha de i vårt nærområde. Vi vil ikke ta vare på de som sliter, har det vondt, trenger hjelp. Kun fordi det heter psykisk, og jeg kjenner ett gufs fra fortiden. Jeg blir oppgitt.

Men hva med som er psykisk knekt etter en hjerteoperasjon, eller kreftpasient? Har noen tenkt at de trenger noe hjelp. Eller er det «gale folk i gata» dere er redd for?

Jeg har vært og jobbet mange steder: Avløser, forsøksassistent, verksbetjent i fengsel, lærer, skogbruksleder, og noen andre småjobber. Når helsa svikta, har jeg vært på DPS. Hadde ikke mye lyst, men det har vel ikke en kreftpasient, heller.

Så litt bilde på psykisk utfordring: Det er vondt når du faller utenfor. Mister fast plass på laget. Ja, ikke rekker opp på innbytterbenk og i tillegg opplever atter en gang, slikt senter vil vi ikke ha i Lyngdal.

Noen mener vi ikke kan bruke beste arealet for denne behandlingen. De ønsker ikke 100 arbeidsplasser velkommen. Hjelp til hjelpe folk som sliter. Jeg må innrømme jeg blir oppgitt.

Hvis det er slik at du mener behandlingssenter ikke bør være i Lyngdal, så vær ærlig å si det. Si at næringen, lek og kultur går foran helse. Jeg mener ikke at det ikke er viktig, men vær ærlig. Stå for det. Da har jeg respekt for det.

Og noen konkret opplysninger til slutt. Når tomt som steintomt, eller en flekk på Rom blir foreslått. Da tenker det er mangel på kunnskap.

Når det foreslås en etasje til på et kjøpesenter, da bør de få litt opplæring i behandlingsmuligheter som tilbys.

Hvis ungdom trenger bedre boltreplass. Snakk med OVF. Det eier noen mål i Lyngdal. Jeg regner med at kommunen får litt for det som står i Bjørkebakkene. Sett det av til kultur, barn og unge. Jeg er overbevist at det finnes alternativ til dette. Jeg er i alle fall overbevist om at det ikke finnes bedre plass for regionalt senter innen psykisk helse!

Bjørkebakkene var på vei til bli en liten park, med veier, stier, pyntegrønt, litt forskjellig lauvtre. Det var jeg med å skape. Men det forsvant med Forundring.

Jeg blir gjerne med på anlegg av ny park, så lenge det ikke blir Steintomta, eller på toppen av ett handlesenter!

Med vennlig hilsen

Oddvar Skårland,

Trekunstner på Kvelland