I Johannes evangeliet kap. 3,16 finner vi Bibelens aller viktigste og kjæreste vers som vi gjerne kaller «Den lille Bibel». Bibelselskapets siste oversettelse som kom i 2011, lyder slik: «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».

Dette er det mest populære og kjente vers for 2,1 milliarder mennesker over hele verden. Men nå er det røster som vil endre på ordlyden. De synes det «å gå fortapt» er for ubehagelig. Men Guds ord sier at det er en realitet.

Nå er det ikke lenge siden vi feiret jul, til minne om at Gud sendte Jesus for nettopp å frelse oss fra synd og fortapelse og for å gi oss evig liv ved troen på ham. Men i dag er det mange som ikke liker å høre at det går an å gå fortapt, og de ti bud er nesten glemt. Den liberale teologi og sekulariseringen gjør seg stadig mer gjeldende. Den griper inn og påvirker over alt i samfunnet, også i kirkemøtet og bispemøtet. Er det derfor oversettelse-komiteen i Bibelselskapet nå vil oversette fortapelse med litt mildere ord og uttrykk som for eksempel gå til grunne, gå under, gå tapt eller bli ødelagt m.m.?

Generalsekretær Øyvind Haraldseid i Bibelselskapet svarer på spørsmålet: «Innebærer disse begrepene noe annet enn «fortapelse»? Selvsagt ikke!», sier han. Men hvorfor kan ikke da begrepet «gå fortapt» brukes i Johannes 3,16?

Hvorfor kan ikke da begrepet «gå fortapt» brukes i Johannes 3,16?

Nå har styret i Bibelselskapet erstattet det med å «gå tapt». På norsk bruker vi gjerne det ordet i dagligtalen om saker og ting vi tapte, eller om menneskeliv som gikk tapt for eksempel i en brann. Da tenker vi at de omkom i en ulykke. Men i Joh. 3,16 er det noe ganske annet. Der er det evighetsperspektivet som blir understreket. Det dreier seg om ikke mindre enn evig frelse eller evig fortapelse. Derfor er det så viktig å bruke «gå fortapt» i denne sammenheng.

For tenk hva Jesus gjorde da Han døde på korset! Han gjorde soning for all vår synd og straff. For en ufattelig kjærlighet! Så høyt elsker altså Gud oss, så vi ikke skal gå fortapt, men få evig liv i Guds rike. Og denne frelsen får vi ta i mot ufortjent av bare Guds nåde i tro og tillit til Jesus! For et evangelium!

Tor Øystein Holm