Illustrasjonen er hentet fra en kampanje mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, i regi av FFO og Unge funksjonshemmede. Illustrasjonen er hentet fra en kampanje mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, i regi av FFO og Unge funksjonshemmede.

Ut av utenforskapet