Hvilken folkerett?

3. november arrangerte en gruppe som kaller seg «Forsvar Folkeretten» en konferanse i Oslo dedikert til delegitimering av staten Israel. Flere profilerte «eksperter» på folkeretten kom sammen. Denne anti-Israel-festen ble ledet av lederen for Palestinakomiteen, norsk-araberen Line Khateeb.

Israel bryter ikke noen folkerett. De har territorial suverenitet over Judea og Samaria, aka «Vestbredden», inkludert Øst-Jerusalem (og Gaza) etter følgende 3 rettslige standpunkter, som hver for seg er mer enn nok til å hevde suverenitet:

1) Folkeforbundets Palestina-mandat av 1922, bekreftet av artikkel 80 i FN-pakten.

2) Folkerettsdoktrinen «uti possidetis juris» gir Israel suverenitet helt ut til de territoriale grensene for Mandatet for Palestina slik de var i mai 1948 da Israel ble en uavhengig stat, inkludert Jerusalem, Gazastripen og «Vestbredden».

3) Israels og Jordans fredstraktat i 1994. Det kan ikke foreligge fiendtlig okkupasjon etter at en fredstraktat er inngått. Jordans de jure okkupasjon av «Vestbredden» varte fra 1948 til 1967. (ditto for Israels og Egypts fredstraktat om Gaza i 1979).

«Folkerettsekspertene» bør klistre opp på veggen, godt synlig der de drikker morgenkaffen, følgende ledende prinsipper i folkeretten:

1. Det folkerettslige prinsipp om staters suverene likestilling krever (a) at alle stater skal behandles likestilt og (b) at rettsregler skal formuleres og anvendes på samme måte for alle tilsvarende stater og konflikter (jf. diverse virkelig okkuperte områder som eksempelvis Tyrkias okkupasjon av Kypros)

2. Rettsstaten krever at det gjøres et klart skille mellom folkerett og politikk. Resolusjoner fra FNs Hovedforsamling eller Sikkerhetsrådet reflekterer ikke nødvendigvis en sann og nøyaktig fremstilling av loven (jf. Sikkerhetsrådets famøse 2334 fra 2016 som slaktes i en rapport fra thinc, «Haag-uttalelsen fra jurister om den israelsk-palestinske konflikten».

3. FN-organer (inkludert Hovedforsamlingen, Sikkerhetsrådet og Den internasjonale domstolen) har ikke jurisdiksjon eller myndighet til å løse tvister mellom stater, eller mellom en stat og en annen internasjonal aktør uten deres samtykke (jf. «tostatsløsningen» og domstolens rådgivende dom om «muren» i 2004 )

De kan også klistre opp The International Holocaust Remembrance Alliances (IHRA) Working Definition of Antisemitism:

«Bruk av doble standarder ved å stille krav til staten Israel som ikke stilles til andre demokratiske stater er antisemittisme».

Edvin Vik

Les hele saken med abonnement