Å leve med diagnosen ME

Teksten under er et utdrag fra dagboken til foredragsholder og ME-syke Anja Vesterhus Knustad (19), og er skrevet i 2018. Foto: JULIE JOHANSEN