I siste liten - liten tue kan velte stort lass

Leserbrevet er skrevet av Eva Tove Fuglestveit. Foto: Privat