En mer rettferdig og omfordelende skattepolitikk

Leserskribent: Kai Steffen Østensen, Arbeiderpartiet. Foto: Cecilie Nilsen