Metningspunktet er nådd - vi vil ha utarbeidet en områdeplan

foto