Mange flere sliter nå økonomisk som følge av de kraftig økte levekostnadene. Det siste året har det vært en markant nedgang i husholdningenes økonomiske trygghet.

En undersøkelse fra SIFO* på oppdrag for Barne- og familiedepartementet, viser at så mange som 400 000 norske husstander (1 av 6) sliter med å få økonomien til å gå opp.  Dette er en dobling fra året før og rammer nå også familier med helt vanlige inntekter. Men som alltid er det de med minst - lavinntektshusholdninger, aleneforsørgere og minstepensjonister - som rammes hardest. Det er også lagt frem undersøkelse som viser at andelen norske husstander som sliter økonomisk fortsetter å stige og nå er oppe i 1 av 5.

Perioden vi nå er inne i betegnes som «dyrtid», et begrep fra mellomkrigstiden for en periode med sterkt økende priser. Mange må ta vanskelige valg mellom mat og strøm.

Rundt én av seks husholdninger har enten spart inn på mat for å kunne betale strømregningen, eller kuttet ned på strømforbruket for å få råd til mat.

Videre viser SIFO-undersøkelsen at en av tolv husstander i Norge enten står over måltider, oppsøker matstasjoner eller kontakter NAV for å få hjelp til å betale for mat.

Antallet barn som ikke kan gå på fritidsaktivitet øker. Inkassobyråene varsler om økt aktivitet. Midt i alt dette har KrF valgt tydelige prioriteringer i høst. Mer til Ukraina og verdens fattigste, og mer til de som sliter mest i Norge. Økt barnetrygd og enda bedre strømstøtte er noe som ville betydd mye. For politikk virker. På godt og på vondt. KrF mener det er mulig å prioritere enda bedre enn det som er gjort.

Dersom andelen av norske husholdninger som sliter økonomisk er representativt for de seks Lister-kommunene så betyr det at minst 2500 husholdninger nå har det vanskelig. På Englevakten City i Flekkefjord har matkøene doblet seg i løpet av høsten. Frelsesarmeen og Aksjon Håp melder også om markant økt pågang. Det er hjerteskjærende å høre om foreldre som ikke vet om de har nok mat til barna sine. Sånn kan det ikke være.

Jeg tror at vi alle ønsker å vise solidaritet og trå til overfor de av oss som sliter. Som politikere kan vi ikke stå passive og se på at matkøene og fattigdommen øker. Dette er først og fremst et regjeringsansvar men det kan også gjøres lokale tiltak som munner. Så langt det er mulig må vi lete frem de rette økonomiske ordningene i Lister-kommunene, slik som flere andre kommuner nå har gjort.

Til slutt et lite hjertesukk: Skattelistene som aviser i disse tider publiserer opp og ned i mente kan nok for mange oppleves som salt i såret. Jeg håper at vi fremover kan ha mindre fokus på forskjellene blant oss.

Men nå er det julehøytid! Uavhengig av hva som blir forsterket av følelser i ditt liv i julen, så er julens budskap nettopp til deg, et strålende budskap om håp for alle.

Glenn Tønnessen

Lokallagsleder Flekkefjord KrF