Leserskribent: Gustav Reiersen. Leserskribent: Gustav Reiersen. Foto: Marianne Furuberg/ Lindesnes Avis

Lovende av veidirektøren