Stopp olje- og gassproduksjonen og plastproblematikken