Det har vært en usikker, uforutsigbar og urolig tid for Midtøsten helt siden Hamas angrep Israel, og Israel svarte med å angripe og etter hvert utslette Hamas. I helgen så gikk Iran på direkte angrep på Israel med over 300 missiler, raketter og droner. Dette gjør fremtiden usikker, vil Iran fortsette med sine angrep, hva og hvordan vil Israel svare?

Jeg håper nå at alle parter kan vise tilbakeholdenhet, samtidig så vil det komme et angrep på Iran. Jeg vil anbefale Israel å bruke sin etterretningsinformasjon til å finne husene til de som sto bak angrepet, og bombe dem. På den måten så rammer man i all hovedsak de som har vært involvert, og man sier til sivile og vestlige iranere at det ikke dem man er ute etter med ledelsen.

Etter at Israel har gjennomført et slikt målrettet angrep, så må man begynne forhandlinger slik at man kan bygge en stabil og fremgangsrik region i Midtøsten. Jeg mener at Saudi Arabia og Storbritannia kan være de som fasiliteter og gjennomfører en forhandling mellom Iran og Israel. Jeg har tro på at det er mulig å lage en fredsavtale, og modellen jeg har skissert over her kan være en god løsning å vurdere som første skritt.

Steinar Bergstøl Andersen (Frp) Leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet Agder fylkeskommune