Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge er stadig økende, ifølge forfatterne av denne kronikken. Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge er stadig økende, ifølge forfatterne av denne kronikken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fortsatt innsats for lavinntektsfamilier?