Firefelts E39 fra Kristiansand til Stavanger (minus Lister-regionen?)