Mening

Gule stjerner

Leserskribenten: Glenn Bergstø, menneskerettsforkjemper og buddhist fra Flekkefjord. Foto: privat