Eldre og et digitalisert samfunn

Leserskribent: Sally Vennesland