Statlige investeringer og arbeidsplasser i Agder

Leserskribenten: Steinar Bergstøl Andersen, Fremskrittspartiet, leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune. Foto: Privat