Med naturen på lag kan vi redde klimaet

– Det er på tide å sette naturen i arbeid for å redusere vårt klimafotavtrykk ved å binde mer karbon i jord, skog og hav, skriver leserskribentene. Foto: Mona Wikøren