Mening

Distriktspolitikken ut av skyggen

Leserskribentene er opptatt av sentralisering og dårlige tilbud i distriktene - blant annet dårlig mobildekning flere steder. Foto: Thomas Grønvold