Luksusfellen?

Vi ser av denne ukens leserbrev fra trioen AP, Rødt og Venstre, så har de fortsatt ikke bidratt med annet enn å fortelle hvor de vil bruke mer penger. Dette ble forøvrig bekreftet i disse partienes alternative budsjettforslag som i kommunestyret kun fikk 7 av 35 stemmer. I kommunestyret ble det på toppen av det hele uttalt fra Venstres representant at han ikke visste hvordan den økte pengebruken han foreslo skulle finansieres, det overlot han til "økonomene i Høyre å finne ut av!"! 

De øvrige partier i Lyngdal kommunestyre (H, KrF, Sp og FrP) har i det minste tatt inn over seg at man ikke kan bruke mer penger enn inntektene tilsier, og  begynt prosessene med å tilpasse aktivitet og tilbud til inntektene.

På budsjettkonferansen i juli uttalte forøvrig samtlige partier at man ikke så det som aktuelt å innføre eiendomsskatt.

Siden Ap, Rødt og Venstre ikke ønsker å redusere kommunens pengebruk, så frykter jeg at de nå snakker med spaltet tunge - og egentlig bereder grunnen for innføring av eiendomsskatt med de dokumenterte negative sosiale skjevheter som oppstår som følge av slik ekstra skattlegging.

På TV har vi gjennom flere år kunne følge en serie hvor forbrukerøkonomer fra norske banker besøker privatpersoner som har gått i "luksusfellen". I utgangspunktet er det dypt tragisk at personlige tragedier og dumskap skal bli TV-underholdning, men hvis dette gjør at andre privatpersoner unngår å gå i samme forbruksfella, så er jo det en positiv virkning som gjør at TV-programmet kan forsvares. Dessverre er det ikke laget noen TV-serie om kommunal luksusfelle. Det er mitt og partiene Høyre og KrF sitt ønske at Lyngdal kommune ikke blir første episode i en slik TV-serie - og vi har derfor tatt initiativ til at kommunens aktivitetsnivå tilpasses inntektene."

Mvh.

Roger Abusland.

Les hele saken med abonnement