Med rett til å velge

Den 25.01.20 skriver leder i Lister24 at indre Agder ikke er en del av virkeligheten, og at vi her risikerer å bli mobbet for å være kvinne og jobbe i full stilling. Jeg har faktisk aldri tenkt tanken – at jeg skulle bli mobbet for å jobbe i 100 prosents stilling.

Likestilling har ikke nødvendigvis noe med 4- eller 5-dagers skolestruktur å gjøre. I Hægebostad kommune har vi et SFO-tilbud på onsdager som gjør det mulig for far og mor å være i full jobb. Foreldre som velger å jobbe deltid øker ikke nødvendigvis til fulltid fordi om det skulle bli noen skoletimer også på onsdagen. Med tanke på alle som jobber turnus er påstanden enda mer irrelevant. Og ja, jeg skulle gjerne sett flere med høyere utdannelse i indre Agder, men en 5-dagers skoleuke endrer lite på det, tror jeg.

Å velge å jobbe deltid fremfor heltid er et valg med samme rett som at jeg kan velge å bo i Eiken fremfor Bergen, og jeg kan velge makrell i tomat fremfor sursild på skiva. 100 prosents jobb er ikke veien til lykke, men et valg enkelte av oss gjør. Leder skriver «I byene vil alle helst jobbe 100 prosent og må gjøre det for å få familieregnskapet til å gå opp». Ja, det er noe lavere boligpriser her i indre strøk – og vi har absolutt plass til flere, så velkommen oppover i dalen! Vi kan i tillegg friste med mye frisk luft, null bilkø, nytt renseanlegg, 17.mai-komite bare hvert 10.år, spesialisthelsetjeneste, splitter nye leiligheter til salgs, flotte menigheter, nye omsorgsboliger, lysløyper snart fulle av snø og mye mer.

Leder retter en kritisk tone til at Norges ordninger bidrar til at «familier velger tid og hjem». Kjære leder – hva er familie uten tid og hjem? Ikke en familie som legger god grobunn for barnas oppvekst, i alle fall. At noen velger noe mer tid sammen fra morgen til kveld på onsdager, ja det tror jeg i de fleste tilfeller er bra både for store og små.

Valg er basert på verdier, og verdier er nøye koblet sammen med god helse og livskvalitet.

«En individualisert livsrytme» var jo et flott uttrykk, og kanskje sier dette nettopp noe om verdibaserte valg som gir oss livskvalitet? Hva er det motsatte? Påtvunget livsrytme? Kollektiv livsrytme?

At leder mener at vi ikke er i virkeligheten, synes jeg er en interessant påstand fra vår lokalavis.

Det å definere virkeligheten, og at vi ser verden med ulike briller er et interessant tema i seg selv.

Jeg velger å tolke leder i beste mening. Takk for at du setter oss på kartet!

Med vennlig hilsen

Rita Jonasmo,

mor i fulltidsjobb og

KrF-representant

i Hægebostad kommunestyre

Les hele saken med abonnement