Avisen Lister har i en leder kommet med lettvinte og tafatte betraktninger rundt Fortidsminneforeningens forslag om nytt kulturhus og revitalisering av Nytorvet i Farsund.

Avisen hevder at vi vil tømme disposisjonsfondet! Det har vi aldeles ikke foreslått. Vi sier bare at 150 millioner koster maksimum 7,5 millioner i året (med en rente på 5 prosent). I virkeligheten kan man hevde at tallene er bedre. Disposisjonsfondet antas å motta rente som innskudd. Da er det rentemarginen til banken som er kostnaden. Den er på omtrent to prosent. Altså en kostnad på om lag 3 millioner i året - minus leieinntekter og tilskudd til kulturbygg. Det har vi så absolutt råd til!

Avisen har ikke brukt noen kalorier overhodet på å forsøke å finne ut hvor mange millioner en del politikere vil bruke på å bygge et parkeringshus i Storgaten. Vi skal altså bruke masse penger på bil - ikke kultur.

Redaktøren drøfter ikke at vesentlige deler av bykjernen stagnerer og forfaller - og hva man kan gjøre med det. Denne delen av forslaget er like viktig som selve kulturhuset.

Redaktøren hevder vi kan bruke Eilert Sundt-hallen. Kanskje han burde ta en prat med alle de frivillige som må frakte utstyr, bord og stoler fra flyplassen og bruke dagevis for å rigge det til. Lyd og lys må leies inn og tekstiler må henges opp for å få orden på akustikken. Derfor brukes hallen stort sett bare én gang i året til konsert.

Redaktøren hevder det er fint med flere små «kulturhus». Javel, men hva koster det oss? Ikke noe Riksteater og ingen kjente konsertartister på turné. Revygjengen får det til basert på frivillighet og på tross av «Ekko» - ikke på grunn av «Ekko». «Ludolf og Teodora - Jul i Loshavn» settes nå opp. De tapre og flinke barna som skal spille der må holde tre forestillinger om dagen for å få det til å gå rundt økonomisk med så få seter.

Overført til større forhold vil redaktørens syn bety at Oslo slett ikke hadde behov for nytt operahus fordi det var et der fra før. Det nye Munchmuseet var tydeligvis helt bortkastede penger fordi vi allerede hadde et slikt museum. Det samme gjelder Nasjonalmuseet; vi kunne jo klart oss med det gamle Nasjonalgalleriet. Hva i alle dager skal vi med et nytt vikingskipsmuseum? Nei - herr redaktør, kultur er dynamisk i sin natur - og må være det, ellers dør den!

Nei - herr redaktør, kultur er dynamisk i sin natur - og må være det, ellers dør den!

Alle bedriftsledere vet (eller burde vite) at det viktigste de kan gjøre i nedgangstider, er å styrke bedriftskulturen. Dette kan og bør naturligvis overføres til kultursektoren ute i kommunene.

Siden vi alle er så stolte av det amerikanske Lista, avslutter jeg på engelsk:

Art gives us immeasurable personal and social benefits. We rely on the arts to help us through difficult times. (Artwork Archive, 9. Juni 2020)

Alltid fremad!

Geir Heitmann

For Fortidsminneforeningen, Farsund lokallag