Nok en gang varsles det et ønske om nedlegging i et annet ledd av kommunens sikkerhetsnett. Denne gangen trues brannstasjonen i Vanse med 8 deltidskonstabler grunnet manglende nytt og godkjent tilholdssted. Dette ble allerede påpekt i 2017 av Arbeidstilsynet når man leser litt i avisarkivene til Lister24. Fem år etterpå har det ikke skjedd mye, utenom trusler om nedleggelse og forflytting til Lundevågen, hvorav brannsjefen kommer med garanti om 20 minutters utrykningstid. Selv om to representanter fra både Frp og Høyre i formannskapet ønsket utsettelse, ble dette dessverre nedstemt av de øvrige representantene og ordfører.

At et av to argumenter for nedleggelse og sentralisering var mangel på egnede lokaler når lokale næringslivaktører tidlig meldte sine interesser i kommentarfeltet, ble nok ikke det snappet opp av de riktige, men er det enda for sent?

At rekrutteringsvansker skal aldri brukes lettfattelig men kan bedre lokaliteter bidra til økt interesse og engasjement blant innbyggere i Vanse.

Hva med at hovedtyngden av landbruket ligger vest i kommunen og prosjekterte boligfelt til dagens brannstasjon i Vanse sitt nedslagsfelt. Det ligger en stor skole på Borhaug og to i Vanse, og mange bopeler i Vanse og Lista. Det virker det som ingen har tatt i betraktning foruten fokus på regnskap og mangel på vilje til å ordne opp i administrasjonene til vår kommune og brannvesen, til tross for arbeidstilsynets konklusjoner.

Brannvesenet er i likhet med legevakten en tjeneste som ikke forlater sin kommune og som med riktige lokaliseringer og riktig utstyr gjøre store forskjeller enten det gjelder redningsoppdrag, brann, trafikkulykker, kjemikalie, oljevern og akutthjelpere. Brannvesenet er kort og godt den mest allsidige nødetaten og hver brannkonstabel likeså like verdifull.

Siden 2004 da brannvesenet gikk ifra Kommunalt til IKS drift, ble 10 årsverk og til 4 årsverk som er heltidsstillinger ved Farsund brannstasjon hvorav resten av personellet består av deltidskonstabler som stiller opp året rundt og rykker ut ifra sine stasjoner i Farsund og Vanse, natt og dag.

Å fjerne viktige samfunnsfunksjoner og tjenester vil være å anse som en fallitterklæring

Å fjerne viktige samfunnsfunksjoner og tjenester vil være å anse som en falitterklæring når Farsund ønsker å markedsføre seg som en seriøs aktør som vil tilrettelegge for økt industri og arbeidsplasser. Viktige pilarer i samfunnet forsvinner under føttene på Innbyggerne og potensielt fremtidige til Farsund kommune.

Det ble tidligere skrevet om velgerne sin langtidshukommelse tidligere og til neste år er det valg.

Jan Håkon Ore,

Listekandidat Farsund Frp