I avisen Lister torsdag 12. oktober leste vi at Farsund kommune har blitt en solcelle-by i forhold til innbyggertallet.

Dette er bare flott og håper det er mange flere som vil installere solcellepanel på hustak, garasjetak, industritak eller andre tak.

Skal Farsund kommune bli landets første kommune som installerer solcelleanlegg i naturen?

Det håper ihvertfall Fred Olsen Renewables som er i gang med planlegging av solcelleanlegg i og rundt Lista vindkraftverk.

Leserskribenten: Jan Litland. Foto: Bjørn Hoel

Fred Olsen Renewables kan lovlig installere solcelleanlegg i sitt industriområde. Det Fred Olsen Renewables også ønsker er og innstallere solcelleanlegg i områdene rundt vindkraftverket. Her er det LNF-områder, (Landbruk,Natur og friluftsområder.)

Fred Olsen Renewables har vært i kontakt med Lister Skoganlegg AS om ønske og legge solcelleanlegg på den mange mål store Lauåsmyra og fått klart nei fra grunneierne der. Vi naturelskere må bare takke Lister Skoganlegg AS som mener naturen er viktigere en pengene. Det er bare og håpe at også andre grunneiere mener det samme.

Vi naturelskere må bare takke Lister Skoganlegg AS som mener naturen er viktigere en pengene.

Hvilke andre områder det skal søkes om vil garantert gå ut over myrterreng og lyngheiterreng som er viktig for blant annet insekter og fuglelivet.

Her vil fylkesleder i Naturvernforbundet Peder Johan Pedersen komme og sjekke områdene det søkes om når det er klart. Han er opptatt av at lover og regler følges.

Det er bare og håpe at når den tid kommer at politikerne våre i kommunen setter mer pris på den flotte naturen på Ugjell/ Storefjell og andre områder rundt vindkraftverket en pengene.

Hilsen en som er glad i naturen vår i kommunen.

Jan Litland